Vstop v novo šolsko leto

Dragi učenci, spoštovani starši!

V ponedeljek, 2. septembra, se pričenja novo šolsko leto in Osnovna šola Trebnje bo s svojimi podružničnimi šolami ponovno odprla svoja vrata. Za lažji začetek šolskega leta vam posredujemo nekaj informacij.

V Osnovni šoli Trebnje in njenih podružnicah v šolskem letu 2019/2020 pričenjamo s poukom v skupaj 48-ih oddelkih. Število oddelkov se ni bistveno povečalo, zato bomo kljub prostorski stiski, ki jo že vsa leta omenjamo, uspeli nemoteno izvajati pouk v prostorih, ki jih imamo na voljo. Izkoristili smo vse prostore, ki jih trenutno imamo na voljo in tudi tiste, ki smo jih v preteklem obdobju uredili, da bi učenje in delo lahko nemoteno potekalo. Vsekakor pa bo še vedno potrebno veliko organizacijskih prilagoditev, da bomo lahko zadostili potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa.

V PŠ Šentlovrenc bo tako pouk še vedno potekal tudi v učilnicah, ki smo jih uredili v stavbi kulturnega doma ob šoli.
Na osnovi soglasja pristojnega ministrstva, v skladu z normativi in standardi, ki določajo število oddelkov glede na število vseh učencev v posameznem razredu, upoštevajoč tudi to, koliko romskih učencev je vključenih v razred, smo lahko oblikovali štiri oddelke 1. in 4. razreda in tako zagotovili, da bomo glede kljub slabim prostorskim pogojem lahko nemoteno izvajali vzgojno-izobraževalno delo.
Vsako šolsko leto na novo oblikujemo tudi oddelke 6. razreda, saj se vanje v matični šoli vključijo učenci, ki zaključijo šolanje na podružnicah. V letošnjem šolskem letu bomo tako izvajali pouk v petih oddelkih 6. razreda.
Razpored oddelkov prvega in šestega razreda bo tri dni pred pričetkom pouka objavljen na oglasni deski v avli šole.

Prvi šolski dan bo potekal po že ustaljenem dnevnem redu. Prvošolci boste prvi šolski dan pričeli po posebnem programu, ki se v matični šoli in podružnicah pričenja ob urah, ki so navedene na vabilu, ki ste ga prejeli. Za učence od 2. do 9. razreda se bo pouk pričel ob 8.20. Učenci s seboj prinesite copate, pisalo in beležnico.
Učenci četrtega razreda se boste zbrali v jedilnici matične šole in skupaj z učiteljicami odšli v razrede v CIK Trebnje, kjer boste imeli pouk.
Šestošolci se boste zbrali v predavalnici šole, kjer vas bodo razredniki in razredničarke po uvodnem pozdravu odpeljali v matične učilnice.
Učenci od sedmega do devetega razreda boste pouk začeli v matičnih učilnicah. Matične učilnice bodo objavljene na oglasni deski v avli šole.

Prvi šolski dan bo pouk trajal 5 šolskih ur, od tega bodo tri razrednikove ure, zadnji dve uri pa bo pouk potekal po urniku.
Za malico in kosilo bo poskrbljeno že prvi šolski dan, prav tako bomo izvajali tudi podaljšano bivanje.
Odhod avtobusov izpred šolske avtobusne postaje bo ob koncu pouka potekal v vse smeri naenkrat, in sicer ob 13.10.

Vsak začetek novega šolskega leta terja nekaj prilagajanja in strpnosti, ker je tudi malce nepredvidljiv. Pričenjamo ga z novimi pričakovanji in z željami po novih znanjih. Predvsem pa verjamemo, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem lahko uspešno zakorakali v šolsko leto 2019/2020.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami.
Ravnatelj
Rado Kostrevc
Trebnje, 26. 8. 2019

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost